Nadzory inwestorskie

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego. Decydując się na współpracę z naszą firmą, otrzymują Państwo gwarancję, że wszelkie prace budowlane prowadzone będą zgodnie ze sztuką budowlaną. Dopilnujemy, aby realizacja Państwa inwestycji budowlanej przebiegała bez zarzutu na każdym jej etapie. Z nami unikną Państwo zaniedbań czy nieprawidłowości, które mogą okazać się niezwykle kosztowne w naprawie lub wręcz niemożliwe do usunięcia.

Na czym polega nadzór inwestorki

Nadzór inwestorski to szereg działań podejmowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnień budowlanych). Czynności te mają na celu efektywne zarządzanie budową, dopilnowanie prac na każdym jej etapie oraz reprezentowanie interesów inwestora.

Zakres usług nadzoru inwestorskiego

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego w sposób kompleksowy i na każdym etapie realizacji danej inwestycji budowlanej. Do zakresu podejmowanych przez nas czynności możemy zaliczyć m.in.:

  • codzienną kontrolę sposobu oraz jakości wykonywanych prac budowlanych,
  • kontrolę zgodności przeprowadzanych prac budowlanych z projektem,
  • kontrolę zgodności przeprowadzanych prac budowlanych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • kontrolę zgodności wykonywanych prac z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,
  • odbiór poszczególnych instalacji, urządzeń, przewodów kominowych,
  • sporządzanie raportów dotyczących postępów prac,
  • kontrola rozliczeń budowy,
  • zarządzanie usterkami, zlecanie ich usuwania, zlecanie poprawek itp.

 

Mężczyzna z projektem